ემპათია-ქართული-პოსტი
ცენტრი “ემპათია” საქართველოში მყოფ ომის მსხვერპლ უკრაინელებს სთავაზობს: ფსიქოლოგიურ და იურიდიულ დახმარებას, სამხედრო დანაშაულებათა დოკუმენტირებას სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსათვის, ასევე 24 საათიან სატელეფონო და ონლაინ კონსულტაციებს. USAID/EWMI მხარდაჭერით.
May 25, 2022
ინგლისური-ფეის-პოსტი
The Rehabilitation Centre Empathy offers Ukrainian war victims in Georgia: psychological and legal assistance, documentation of war crimes to the International Criminal Court, as well as 24-hour telephone and online consultations with USAID / EWMI support.
May 25, 2022

Реабілітаційний центр Empathy пропонує українським жертвам війни в Грузії: психологічну та юридичну допомогу, документування військових злочинів до Міжнародного кримінального суду, а також цілодобові телефонні та онлайн-консультації. З підтримкою USAID / EWMI.

უკრაინული პოსტი